Peta nedjelja kroz godinu

Objavljeno   

Peta nedjelja kroz godinu

Pete nedjelje kroz godine svete mise su slavljene u župi sv. Josipa u Ličkom Osiku u 9 i 11 sati.

Vi ste sol zemlje i svjetlo svijeta

Bezbrojne poslovice na temu soli daju do znanja da je sol bila dragocjeno dobro. Gradovi na cestama soli Europe bili su u srednjem vijeku bogati i imućni. Spomenimo samo Salzburg i okolicu Salzburga. U isto vrijeme sol ima značenje koje nadilazi živežnu namirnicu – govor o "soli u juhi" poslovičan je.

Stoga se ne treba čuditi da sol u biblijskom govornom području igra veoma važnu ulogu.
Da bi se pojačao ukus jela, u pravilu je dovoljno nekoliko zrna soli. Ako nas stoga Isus označava kao sol zemlje, to onda znači, da se moramo umiješati u društvene poslove, a ne se povlačiti u sakristije. Mi nismo tu, da budemo dovoljni sami sebi i da gledamo na tobožnji zao svijet.

Biti malen, to dakako može zastrašiti. To može voditi k tomu, da se povlači u zajednicu istomišljenika; da se želi ostati međusobno. To je na prvi pogled shvatljivo. Jer, tamo gdje sam među onima koji su istoga mišljenja, tu se osjećam shvatljiv, budući da ne moram ulaziti u sukobe i opravdavati se za svoja uvjerenja ili sve argumentirati. Gdje se pozivam na stav, tu sam napadnut i izložen sam kritici.
U isto vrijeme puno soli čini jelo neukusnim. Puno soli kvari ukus jela. Gdje su ljudi međusobno samo zato jer se dobro razumiju i istoga su mišljenja, to doduše može biti ugodno,  ali više nema poticaja. Osim toga, brzo može nastati dosada, ako više  nema ideja i uvida.

"Vi ste sol zemlje". Zadaća soli je da podupire ukus. Stoga je naša zadaća, otkrivati snagu našega društva i to društvo potpomagati. Ima puno solidarnosti među susjedima ako se zamoli stariji bračni par da prigodice čuva dijete ili mladić dodatno podučava slabijeg dječaka. Ne trebamo ništa novo izmišljati, mi možemo doprinijeti, da druge ohrabrimo u sličnim  ponašanjima.

Sol ima važnu funkciju, da se hrana ne pokvari i da ne istrune. "Vi ste sol zemlje". Dakle, brinite se za to, da vaša okolina može rasti i cvjetati. Ako nastane dojam, da vrijedi samo dobro jačega i da prednost ima vlastita korist pred zajedničkom budućnošću,  tada smo protiv ove Isusove izjave. Tamo gdje postoji opasnost da ljudi prisvajaju sebi pravo odlučivati o tome što je vrijedno za život a što nevrijedno, tu prijeti opasnost da se proširi trulež.

Prorok Izaija je konkretan: "Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola…"

Time on potiče, da otvorimo oči. Poznajem li ljudske sudbine, koje me dotiču i potiču na pitanje što mogu doprinijeti na sprječavanju nevolje? Ne dajmo se smesti kada je u pitanju što bi trebalo učiniti! Sjetimo se da je malo soli dovoljno da jelo bude ukusno. I često je dovoljno samo malo da se nekoga utješi. Ne ide se za tim što bi se sve moglo učiniti. Puno više se radi o tome, da se upitam što sa svojim sposobnostima i talentima  smijem unijeti "začina" da drugi i ja možemo dobro živjeti. Ako sam uz one koji su siromašni i odbačeni, žalosni i obeshrabreni, tada još uvijek vrijedi, da sam također "sol zemlje". Potreban sam s iskustvima, patnjom i nadanjima. Tu sam sol, koja je začin za moj svijet.
Konačno ne kaže se ništa drugo nego da je Crkva zajednica onih koje isus označava kao sol zemlje i nisu sami sebi svrha. Crkva nije tu radi same sebe. Ona nije cilj kršćanskog djelovanja. Puno više je tu da podupire ljude da otkriju svoj vlastiti poziv i nalaze put do života i do Boga. Crkva je sama sol i stoga se miješa, da dade životu ukus, bez da bude sama u prednjem planu.

"Vi ste sol zemlje".  To je Isusovo ohrabrujuće sokoljenje. Ne: vi morate biti sol zemlje. Ne, mi to jesmo, ako smo se sprijateljili s Isusovom rječju. To nam daje da živimo sami začinjeno i poticajno za same sebe i za one koji s nama djeluju.

"Svjetlo svijeta" koje dobivamo od Isusa, isto tako će potamniti, ako smo doduše po imenu kršćani, ali ovu pripadnost Gospodinu stavljamo u pitanje po našemu životu ili zatajenjem. Tada njegovo svjetlo koje smo trebali dati dalje, ne može sjati  u našim djelima. Može se dogoditi da ima ljudi koji traže Boga i žele ga naći u našemu životu, ali im ne uspijeva, jer smo mi podbacili. Tamo naprotiv gdje se vjera i život podudaraju, tu će snaga Kristova svjetla biti jasna. Tada svijetli naše svjetlo pred ljudima, da vide naša dobra djela i slave Oca koji je na nebesima (usp. Mt 5,16).

Slike su sa svete mise u 9 sati.

Razmišljanje: Franjevci-split

Fotogalerija

Mrežna stranica www.zupa-svjosip-losik.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Korištenjem ove web stranicu bez promjene početnih postavki slažete se s našim postavkama kolačića.

Slažem se