Tribinu predvodio general Josip Lucić

Objavljeno   

Tribinu predvodio general Josip Lucić

U četvrtak 27. lipnja u Pastoralnom centru župe sv. Josipa u Ličkom Osiku tribinu u 19,00 sati predvodio je general Josip Lucić. Tema tribine bio je govor o Veteranskim centrima koji se brinu o našim braniteljima.

Prije tribine svetu misu za sve branitelje u 18,00 sati predvodio je policijski kapelan iz Siska don Ivo Borić u suslavlju župnika preč. Luke Blaževića.

Na početku tribine župnik preč. Luka Blažević pozdravio je sve prisutne, a posebno generala Josipa Lucića koji je nakon toga preuzeo glavnu riječ.

General Lucić pozvao je sve branitelje da se prijave za programe u Veteranskim centrima. 

Javna ustanova Veteranski centar je ustanova čiji je osnivač Ministarstvo hrvatskih branitelja. Sjedište ustanove je u Zagrebu i u sastavu ima četiri podružnice: Daruvar, Petrinja, Sinj i Šibenik. Izgradnja i opremanje veteranskih centara (Šibenik, Sinj, Petrinja i Daruvar) sufinancirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru EU projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 339 milijuna kuna (44,6 milijuna EUR), od kojih je 85% sufinancirano iz EFRR-a.

Veteranski centar obavlja poslove iz djelokruga rada propisanim Statutom. Djelokrug rada ustanove je pružanje: podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji kroz program boravka ili smještaja, usluga psihosocijalne pomoći i podrške, usluga savjetovanja i pomaganja, psihološke djelatnosti, radno terapijske usluge, rekreacijske i rehabilitacijske usluge, kineziološki programi i fizikalne rehabilitacije, usluge promicanja zdravlja, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i kulture sjećanja, organizacije kulturno-umjetničkih događanja, organizacije edukacija, radionica i tečajeva, usluge sportske rekreacije i poduke, organiziranja sportskih natjecanja, organiziranje mobilnih timova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji, te ostale popratne usluge i ostali oblici podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji.

Korisnici usluga Veteranskog centra određeni su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, a to su: članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza, pirotehničari u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti koja je nastala kao posljedica obavljanja njihova posla, članovi uže i šire obitelji pirotehničara poginulih pri obavljanju svog posla, vojne osobe koje su ranjene ili ozlijeđene u obav1janju službene zadaće u Oružanim snagama, policijski službenik ranjen ili ozlijeđen pri obavljanju policijskog posla, članovi uže i šire obitelji vojne osobe koja pogine ili umre zbog rane ili ozljede koju je zadobila u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama, članovi uže i šire obitelji policijskog službenika poginulog pri obavljanju policijskog posla, strani veterani sukladno međunarodnim sporazumima, žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, civilni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji civilne osobe poginule, umrle i nestale u Domovinskom ratu i druge kategorije braniteljsko-stradalničke populacije. Kada je korisnik Veteranskog centra hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći (njegovatelja), pravo na korištenje usluga zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.

U centrima se njeguje holistički i multidisciplinarni pristup, ali se svakom korisniku pristupa individualno uzimajući u obzir njegove potrebe te se temeljem procjene stručnjaka, korisnika uključuje u one programe koji će osiguravati ispunjavanje njegovih potencijala.

Prije uključivanja u pojedine programe, radi se procjena stanja podnositelja zamolbe/budućeg korisnika, socijalna i psihološka anamneza, procjena opsega i sadržaja tretmana, vremena boravka i načina smještaja. U centrima su korisnicima na raspolaganju multidisciplinarni tim (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, radni terapeut, medicinske sestre/tehničari, njegovateljice, administrativno osoblje). Veteranski centri su istovremeno i centri razvoja u kojima se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminare, treninge, osnažuje potencijal korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo te uključivanje u rad zadruga hrvatskih branitelja kao dio radne terapije. Sveobuhvatnim pristupom na jednom mjestu omogućava se podizanje kvalitete življenja korisnika kao i njihovog socio-ekonomskog položaja, a uloga veteranskih centara očituje se prvenstveno u poboljšanju općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Na taj će način rad centara predstavljati dodatnu vrijednost i nadogradnju postojećeg sustava skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata.

Korisnici veteranskih centara bit će uključeni u život zajednice, što znači suradnju s različitim dionicima na lokalnoj razini. Potpisanim Sporazumima s gradovima u kojima se izgrađuju ili su izgrađene podružnice ustanove definirano je među ostalim, kako će gradovi pružati podršku u radu veteranskih centara uključenjem lokalnih dionika u provedbu programa te se na taj način očekuje razvojna i kohezijska uloga veteranskih centara sa stajališta lokalne zajednice u kojima su smješteni. Navedene suradnje uključuju dionike iz područja sporta, kulture, duhovne obnove, raznih oblika umjetnosti i dr.

U sklopu svakog veteranskog centra postojat će spomen-soba poginulim hrvatskim braniteljima i memorabilija iz Domovinskog rata te će se u centrima na poseban i dostojanstven način obilježavati sve važne obljetnice i datumi iz Domovinskog rata.

Podružnice veteranskog centra u svojem će radu blisko surađivati s lokalnim upravnim tijelima, prvenstveno iz područja socijalne i zdravstvene skrbi (poput centara za socijalnu skrb, područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja, podružnicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.), a kako bi se osiguralo da osobe u potrebi za korištenjem specifičnih programa koji će se provoditi u veteranskim centrima, imaju mogućnost pravovremenog uključivanja. Također, podružnice centara razvit će suradnju s bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama na području na kojem djeluju.

Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka.

Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana, a zahtjev korisnik podnosi na Obrascu 1.

Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno, a cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u centru. Zahtjev za korištenje programa boravka, korisnik podnosi na Obrascu 2. 

Obrazac 1. – zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program smještaja

Obrazac 2. – zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program boravka 

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program smještaja u Veteranskom centru? 

Postupak se pokreće po zamolbi korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 1) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb ili na e-mail:  korisnici@veteranskicentar.hr. 

Uz zamolbu korisnik treba priložiti: 

presliku osobne iskaznice 
potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza 
medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i 
prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno  Stručno povjerenstvo za korisnike smještaja u Veteranskom centru.

U slučaju kada je korisniku potreban pratitelj, navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i za pratitelja.

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program boravka u Veteranskom centru? 

Postupak za ostvarivanje prava na korištenje usluga Veteranskog centra kroz program  poludnevnog ili cjelodnevnog  boravka pokreće se na pisanu zamolbu korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 2) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu

Sinj: Ulica Domovinskog rata 1A, 21230 Sinj 
Šibenik: Ulica Velimira Škorpika 6d, 22000 Šibenik

Uz zamolbu korisnik treba priložiti: 

1. presliku osobne iskaznice 

2. potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza 

3. medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i 

4. prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno  Stručno povjerenstvo za korisnike boravka u Veteranskom centru. 

Fotogalerija

Mrežna stranica www.zupa-svjosip-losik.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Korištenjem ove web stranicu bez promjene početnih postavki slažete se s našim postavkama kolačića.

Slažem se