Križni put

Križni put

PRIPRAVNA MOLITVA

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Premilostivi Bože, Isuse Kriste! Evo duša moja s rastuženom Majkom Tvojom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nabo.Amen.

"Stala plačuć tužna Mati,
Gledala je kako pati
Sin joj na križ uzdignut."

 

 

PRVA POSTAJA

Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

 

Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a On i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: - Propni ga, propni! - Osudiše ga, a On prima drage volje osude vječnog prokletstva.

Pomolimo se. Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja sam Te zlim življenjem osudio. Oprosti mi! Daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Dušom njenom razboljenom,
Rastuženom, ražaljenom
Prolazio mač je ljut."

 

 

 

 

DRUGA POSTAJA

Isus prima na se križ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

 

Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi neprijatelj. Ne nosi ga On za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi sviju judi tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš! Skini sa sebe što prije teško breme svojih grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi.

Pomolimo se. Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno primio na sebe križ što Ti ga prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"O koliko ucviljena
Bješe ona uzvišena
Majka Sina jedinog!"

 

 

TREĆA POSTAJA

Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada Onaj koji sve drži svemoćnom riječju svojom, a pada zato da se mi podignemo iz zloća svojih. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.

Pomolimo se. Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš Ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh. Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi Tvoje. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Bol bolova sve to ljući
Blaga Mati gledajući
Muke slavnog Čeda svog."

 

 

ČETVRTA POSTAJA

Isus susreće svoju svetu Majku

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

4 cetvrta postaja krizni putGledaj žalosnu Majku Isusovu kako rasplakana ide za Sinom svojim. Oh, kolika joj bol obuze srce kad ga vidje onako nagrđena i izmučena. A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj? Ne, nikada više!

Pomolimo se. Predragi Isuse! Molim Te za onu tugu što si je podnio, kad si sreo Majku svoju: podijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek spominjem muke SIna Tvoga i da po njoj dođem u nebo. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Koji čovjek ne bi plako
Majku Božju videć tako
U tjeskobi tolikoj?"

 

 

PETA POSTAJA

Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

5 peta postaja krizni putSpasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križa; ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogomu mrtvacu vratio život: sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, drugo neprijateljima njegovim, već da prisile Šimuna, te pomognu Isusu nositi križ. O sretna li Šimuna! A kako ti nosiš križ?

Pomolimo se. Premili moj Isuse! Prosvijetli me svojom milošću da spoznam kolika je vrijednost Tvojega križa i daj mi milost da križ, od Tebe meni poslani, zagrlim i nosim drage volje dokle god Ti hoćeš. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Tko prozužit neće s Čistom,
Kada vidi gdje za Kristom,
razdire se srce njoj?"

 

 

ŠESTA POSTAJA

Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

6 sesta postaja krizni putMeđu silnom svjetinom, koja se naslađivala mukama Isusovim, našla se jedna pobožna žena, te požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku presvetog obraza svog, utisnutu u rubac. Kako je lijepi ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!

Pomolimo se. Predobri Isuse koji si smrtnim znojem lica svoga meni spasio život: daj, povrati duši mojoj ljepotu koju je na krštenju primila! Daj mi onako nježno srce kakvim Ti je sveta Veronika pružila rubac pa i meni utisni u srce biljege muke svoje. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Zarad grijeha svohga puka
gleda njega usred muka
I gdje bičen bijen bi."

 

 

 

SEDMA POSTAJA

Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

7 sedma postaja krizni putEto i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na presvetom Tijelu! Ali još više negoli rane bole ga tvoji grijesi u koje jednako padaš. Prigni već jednom oholu glavu svoju, budi do srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ!

Pomolimo se. Ljubazni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim Te za boli što si ih oćutio kod ovog pada uzdigni me iz grijeha mojih i ne daj, da se ikada više u njih povratim. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Gleda svoga milog Sina,
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom podijeli."

 

 

 

 

OSMA POSTAJA

Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

8 osma postaja krizni putBogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena; i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: Kćeri jeruzalemske! Ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!" I tebi Isus veli isto, što je rekao ženama: "Ne oplakuj sebe i grijehe svoje!" A gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje?

Pomolimo se. Premili Isuse, koji voliš, da oplakujem grijehe svoje, negoli muke Tvoje, daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede što sam Ti ih nanio i da zavrijedim veseliti se s Tobom u kraljevstvu nebeskom. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Vrelo milja, slatka Mati,
Bol mi gorki osjećati,
daj da s tobom procvilim."

 

 

 

DEVETA POSTAJA

Isus pada treći put pod križem

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

9 deveta postaja krizni putPo treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga. Zašto ti nećeš da nosoš križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.

Pomolimo se. Premili Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao i prigrlio teški križ da dovršiš za mene žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost, da sa strahom i trepetom mislim na spasenje duše svoje i da me breme grijeha ne obori u ponor vječni, odakle name spasenja. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Neka ljubav srca moga
Gori sveđ za Krista Boga,
Da mu svem omilim."

 

 

DESETA POSTAJA

Isusa svlače

 

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

10 deseta postaja krizni putGledaj kako krvnici Isusovi i odijelo s njega svukoše. Oh, strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto Tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše tašte gizde i puste taštine mora On podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela da nas zaodjene odijelom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se. Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude. Daj da sve, što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a Ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta
Tisni pored srca mog."

 

 

 

JEDANAESTA POSTAJA

Isusa pribijaju na križ

 

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

11 jedanaesta postaja krizni putPromisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima! Promisli kako mu probijaju noge, koje su koračale samo za spasenje ljudsko. Što si ti zaslužio koji si rukama svojim tolike nepravde počinio, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu! Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti bolje na ovom svijetu, negoli na drugom.

Pomolimo se. Klanjam Ti se, Isuse moj, i daj da mi protrnu sva uda od svetoga straha, daj da razapnem grešne požude tijela svoga i da vazda budem Tvoj. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Neka dođu i na mene
Petnje za me podnesene
Sina tvojeg ranjenog."

 

 

 

 

DVANAESTA POSTAJA

Isus umire na križu

 

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

12 dvanaesta postaja krizni putU groznim mukama visi Spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali On ih ne proklinje, već za njih moli: "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!" Opraštaš li i ti neprijateljima svojim? Isus je umro da mi živimo. Smrću svojom Isus je pobijedio smrt.

Pomolimo se. Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo: molim Te, pritegni me k sebi na sveti križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali Te molim za pregorku smrt Tvoju, smiluj mi se, i daj da jednoć s križem u ruci umrem u milosti Tvojoj. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Daj mi s tobom suze livat,
Raspetoga oplakivat,
Dokle diso budem ja."


 

 

 

 

TRINAESTA POSTAJA

Isusa skidaju s križa

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

13 trinaesta postaja krizni putPromisli, koliku je bol morala oćutjeti Blažena Djevica Marija kad joj mrtvo Tijelo predragoga Sina položiše u krilo! Grijeh probode mačem prevelike žaopsti majčino srce njezino. - Oplači grijehe svoje i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnog pada da je i opet ljuto ne ucviliš.

Pomolimo se. Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Molim te za onu preljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo Božanskoga Sina, primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo! Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"U tvom društvu uz križ stati,
S tobom jade jadovati
Želja mi je jedina."

 

 

 

ČETRNAESTA POSTAJA

Isusa polažu u grob

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te - Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

14 cetrnaesta postaja krizni putPobožni Josip Arimatejac i Nikodem iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No tijelo Isusovo nije ostalo u grobu; domalo je ustalo slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela da tako ustane slavno na vječni život.

Pomolimo se. Isuse, početniče života, daj da na Tvom grobu oživim novim životom i da, obumrvši posvema grijehu s tobom jednoć uskrsnem na život vječni. Amen.

Oče naš - Zdravo, Marijo - Slava Ocu...

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

"Kada dođu smrtni časi,
Kriste, Bože, nek me spasi
Majke Tvoje zagovor."

 

 

 

ZAVRŠNA MOLITVA

 

Predobri Isuse! Zahvaljujem Ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu Muke svoje, ma zadovoljštinu za grijehe moje, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu! O ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost presvete Krvi Tvoje bude za me izgubljena, nego mi udijeli milost svoju i uvedi me iza ovoga života u vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova pod križem žalosna Majka Marija.

"Kad mi zemlja tijelo primi,
Dušu onda uzmi Ti mi
U nebeski blažen dvor."

Mrežna stranica www.zupa-svjosip-losik.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Korištenjem ove web stranicu bez promjene početnih postavki slažete se s našim postavkama kolačića.

Slažem se